Rekrutacja

REKRUTACJA
01 - 24.09.2010

Kurs obsługi kas fiskalnych 42 godz.
- zakończony uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu (kod zawodu 421102),
- szkolenie 3 razy w tygodniu po 3,5 godz. dziennie

Kurs krawiecki/szwalniczy 160 god.
- zakończony uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu (kod zawodu 7436),
- warsztaty 4 razy w tygodniu po 4 godz. dziennie

Kurs tyfloinformatyczny 60 godz.
- szkolenie osób niewidomych lub słabowidzących z obsługi komputera,
- egzamin wewnętrzny,
- kurs od podstaw,
- szkolenie (sobota i niedziela) 6 weekendów po 5 godz. dziennie

Bezpłatne Kursy
- Kurs Krawiecki/szwalniczy
- Kurs obsługi kas fiskalnych
- Kurs Tyfloinformatyczny

Kryteria Rekrutacji - obowiązkowo:
- osoba dorosła, niezatrudniona
- z orzeczeniem o niepełnosprawności*
*dla kursu tyfloinformatycznego orzeczenie z kodem 04-O (choroby narządu wzroku)

Kurs poprzedza trzytygodniowy wyjazd
szkoleniowo-integracyjny do
Iwonicza Zdroju


Biuro projektu:
39-451 Skopanie 299A
biurowiec FF."Wisan"

tel./fax: 15 8112 22 34
mail: odnowa@rii.org.pl

W okresie rekrutaji biuro czynne od 9:00 do 14:00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
         Kapitał Ludzki             Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie             Europejski Fundusz Społeczny