Kursy

W lutym odbędzie się nabór na pierwszy blok szkoleniowy
We wrześniu odbędzie się nabór na drugi blok szkoleniowy

• tyfloinformatyczny
• obsługa kas fiskalnych
• krawiec/szwacz

Dokładna data rozpoczęcia kursów oraz harmonogram zostaną zamieszczone na naszej stronie w najbliższym czasie.

Dokumenty rekrutacyjne dla każdego kursu znjadować się będą w zakładce [KURSY]
oraz w biurze projektu - Skopanie 299A


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
         Kapitał Ludzki             Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie             Europejski Fundusz Społeczny