Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności
Projekt "OdNowa"
Skopanie 299A
39-451 Skopanie

tel: 015 812 22 34
e-mail: odnowa@rii.org.pl

koordynator projektu
Wioleta Jarco - w.jarco@rii.org.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
         Kapitał Ludzki             Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie             Europejski Fundusz Społeczny