Aktualności

1 luty 2010
Nabór kandydatów na szkolenia
W lutym odbędzie się nabór na pierwszy blok szkoleniowy

• tyfloinformatyczny
• obsługa kas fiskalnych
• krawiec/szwacz

Dokładna data rozpoczęcia kursów oraz harmonogram zostaną zamieszczone na naszej stronie w najbliższym czasie.

Dokumenty rekrutacyjne dla każdego kursu znjadować się będą w zakładce [ KURSY ]
oraz w biurze projektu - Skopanie 299A4 lipca 2010
Odbyły się targi pracy dla osób niepełnosprawnych i happening1 września 2010
Nabór kandydatów na szkolenia w powiecie mieleckim
We wrześniu odbędzie się nabór na drugi blok szkoleniowy

• tyfloinformatyczny
• obsługa kas fiskalnych
• krawiec/szwacz

Dokładna data rozpoczęcia kursów oraz harmonogram zostaną zamieszczone na naszej stronie w najbliższym czasie.

Dokumenty rekrutacyjne dla każdego kursu znjadować się będą w zakładce [ KURSY ]
oraz w biurze projektu - Skopanie 299A


27 pazdżiernika 2010
Zakończył się nabór na wszystkie szkolenia w ramach drugiej tury projektu realizowanego w powiecie mieleckim


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
         Kapitał Ludzki             Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie             Europejski Fundusz Społeczny