Strona Główna

Projekt "OdNowa" skierowany jest do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Jego celem jest zachęcenie do działania oraz umożliwienie kursantom zdobycie nowych umiejętności,dzięki którym poczują się pewniej na rynku pracy.

W ramach projektu organizowanego w dwóch powiatach tj. tarnobrzeskim i mieleckim odbędą się kursy:

• tyfloinformatyczny
• obsługa kas
• fiskalnych
• krawiecki / szwalniczy

Przed rozpoczęciem kursów szkoleniowych osoby zakwalifikowane odbędą trzydniowe, wyjazdowe przygotowanie do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach zajęć wyjazdowych odbędą się grupowe i indywidualne poradnictwa zawodowe i psychologiczne. Pierwszy blok szkoleniowy zakończy się w połowie czerwca a jego uwieńczeniem będą targi pracy i happening dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego wydarzenia prezentowane będą aktywne postawy w życiu społecznym i kulturalnym poprzez występy niepełnosprawnych artystów, wystawę prac artystycznych osób niepełnosprawnych.

Zakończyła się 1 edycja projektu OdNowa realizowanego w powiecie tarnobrzeskim

Zapraszamy do obejrzenia reportażu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
         Kapitał Ludzki             Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie             Europejski Fundusz Społeczny